Ik kwam laatst op het spoor van een bijzonder boek, de Healing Code, de nieuwe manier van zelfgenezing, geschreven door Alex Loyd. Ik heb het boek in één adem uitgelezen en de oefeningen uitgeprobeerd. Ik ben zeer onder de indruk geraakt van de werkzaamheid ervan en zal de kern van het boek hieronder samenvatten.

Gezondheid is de norm    

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen en gezondheid van deze cellen is de norm. Voor het geval dat één of meer organen niet meer naar behoren functioneert heeft het lichaam een ingebouwd herstelprogramma met een zelfgenezend vermogen (we noemen dit het immuunsysteem) tot zijn beschikking. Cellen die niet goed meer funktioneren worden dan afgevoerd en nieuwe cellen worden gecreëerd zodat onze gezondheid weer hersteld wordt.

Soms hapert het immuunsysteem en er ontstaat er een (fysieke of geestelijke) klacht

De reden dat het immuunsysteem soms niet goed functioneert is stress.

Cellen hebben namelijk maar 2 “standen”, ofwel de vlucht/ vecht stand ofwel de groei /genezing /onderhoud stand. Stress zorgt ervoor dat de vlucht /vechtstand wordt ingeschakeld. Wanneer dit het geval is staat zo’n beetje alles stil behalve die processen die voor de onmiddellijke overleving noodzakelijk zijn. De groei /genezing /onderhoud modus krijgt dan geen of te weinig energie. De aanvoer van voedingsstoffen naar de cellen is daardoor onvoldoende en de cellen kunnen niet meer voldoende afval afvoeren. Ze sterven af en worden niet vervangen door nieuwe, gezonde cellen. We spreken dan van een klacht.

 

 

Stress is een onderdeel van ons leven geworden

Normaal gesproken is een situatie van stress tijdelijk en kan het immuunsysteem zijn taak weer snel oppakken. Het probleem vandaag de dag is dat we in feite in een constante staat van vluchten of vechten verkeren. Let er eens op wat er met je gebeurt als je telefoon afgaat, als je het geluid hoort dat er weer een berichtje op je computer staat, of even dit doen, even dat doen. Dat soort stress.

Alles wordt opgeslagen

Iedere gedachte, iedere emotie wordt als een energiebestandje, een beeld / plaatje, in ons onderbewuste bewaard. Het wordt dan een cellulaire herinnering. In datzelfde onderbewuste bevonden zich al al onze herinneringen van onze vorige levens alsmede datgene wat we door middel van DNA overgeërfd gekregen hebben van generatie op generatie. Samen is dit een enorme hoeveelheid data. Dat is de reden dat van ons bewustzijn 90% onbewust is. Hierdoor wordt voorkomen dat we overspoeld raken door herinneringen.

Vier genezingscentra

De Healing Code kent vier genezingscentra die met de vingers worden geactiveerd. Ieder van de vier posities stimuleert bepaalde klieren die van wezenlijk belang zijn voor een goed functionerend neuro – immuunsysteem. We hebben het dan onder andere over de hypofyse, de pijnappelklier, de hypothalamus, de amygdala enz.

De procedure

Je voert een Healing Code uit door alle vijf vingers van beide handen beurtelings te richten op een van deze genezingscentra, op een afstand van 5-8 cm van het lichaam. De handen en vingers richten dan stromen van energie op deze genezingscentra.

Stel eerst vast welke negatieve cellulaire herinnering je wilt genezen.

Dit doe je door de emoties en/of de negatieve overtuigingen die verband houden met het probleem te identificeren. Probeer je te herinneren of je diezelfde emoties of negatieve overtuigingen al eens eerder in je leven hebt gevoeld, zelfs als het onder heel andere omstandigheden was. Het gaat dus om het weer getriggerde gevoel “onder”  het probleem, het pijnknopje dus met alle beelden, herinneringen die erbij horen

Gebed voor genezing

Wat je zou kunnen doen ter versterking van het effect is een soort gebed uitspreken met de volgende strekking: “ik bid dat alle mij bekende en onbekende negatieve beelden, ongezonde overtuigingen, destructieve cellulaire herinneringen en alle lichamelijke klachten die te maken hebben met mijn probleem zullen worden gevonden, geopend en genezen, door mij te vullen met licht, leven en liefde van God / de Bron. Ik bid ook dat de effectiviteit van deze genezing op zijn minst verhonderdvoudigd mag worden”. Dit laatste stuurt het lichaam een boodschap om van genezing de eerste prioriteit te maken.

Ten slotte: de waarheidsverklaring

Terwijl je elke positie zo’n halve minuut volhoudt spreek je een waarheidsverklaring uit, zoals: ik ben volledig gezond, mijn lichaam herstelt zich zienderogen, ik trek meer en meer overvloed aan et cetera. Let erop dat je de waarheidsverklaring altijd positief formuleert en in de ik vorm.

Misschien kom je dan het probleem tegen dat je denkt dat je jezelf voor de gek zit te houden door een dergelijke verklaring uit te spreken. Bedenk dan dat ziekte of klachten eigenlijk een afwijking van de norm (gezondheid) zijn en als zodanig een soort van “leugen” en dat je met en waarheidsverklaring alleen maar uitspreekt wat echt waar is zoals gezondheid, overvloed, geluk et cetera. Bovendien is het zo dat we massaal over het hoofd zien dat dat wat wij ziekte noemen eigenlijk een signaal  is dat ons vanuit gezondheid wordt gestuurd, zoals het rode lampje op het dashboard ons vertelt dat het oliepeil te laag is. Als we dan de waarheidsverklaring uitspreken zeggen we in feite niets anders dan dat we het signaal begrepen hebben, daar aan gaan werken en terugkeren tot gezondheid. En zo is het ook. Dat is waarheid!

Totale tijdsduur minimaal 6 minuten

Doe de vier posities in totaal minimaal 6 minuten achter elkaar. Het meest effectief is om iedere positie een halve minuut te doen en dat drie maal achter elkaar. Veel succes!

neusbrug20001
20001PNG (1)
Healing code boekPNG (2)

 

Ik hou van mij

Ik hou van mij hoor je nooit zingen
ik hou van mij word nooit gezegd
maar ik hou van mij ga ik toch zingen
want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt

Ik hou van mij want ik ben te vertrouwen
ik hou van mij, van mij kan ik op aan
ik hou van mij,  op mij kan ik tenminste bouwen
ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan

Ik blijf bij mij en niet voor even
ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd
ben zelfs bereid m’n leven voor mezelf te geven
ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt

Ik hou van jou zeg ik soms ook wel
ik hou van jou, schat en ik meen het echt
maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht

Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander
want ik ben verreweg de leukste die ik ken
ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen
ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben

Want ik hou van jou betekent meestal
schat hier heb je m’n problemen los maar op,                                                             ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel
ja, jij geeft de hel weg dankjewel zeg, rot lekker op

Dat houden van een ander dat heb jij alleen maar nodig
omdat je niet genoeg kan houden van jezelf
hou van jou joh maak de ander overbodig
ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander
maar ik hou van mij al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt die geeft pas echt iets kostbaars
als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

 

 

 

 

Ik hou van mij Harrie jekkers