Oefeningen

1     Het werken met klachten

Bij alle klachten, of het nou lichamelijke of geestelijke zijn, gelden bepaalde basiswetten voor het oplossen er van. Vaak denken we dat verzet er tegen (er tegen vechten dus, hetzij emotioneel, hetzij bijvoorbeeld via medicijnen) de beste manier is. Echter, verzet leidt uiteindelijk alleen maar tot verergering omdat we het op die manier (onbedoeld) juist van meer energie voorzien.

De sleutel is: pas als je iets onvoorwaardelijk lief hebt kan het losgelaten worden.

Voorbereidende ontspannings en verdiepingsoefening:

Ga rustig zitten en ontspan.

Ga met je aandacht naar je handen. Concentreer je eerst op je linker hand totdat je die heel goed gewaar bent en doe dan hetzelfde met je rechter hand. Neem de tijd.

Verbind nu je handen door er in gedachte een verbinding tussen te maken, een open verbinding, een soort buis. Laat de energie maar stromen door de buis tussen je handen, speel er maar mee. Blijf ondertussen goed je lichaam voelen!

Stel je nu een bol/zon voor die van onder je stuitje achter langs je ruggengraat naar boven gaat tot boven je hoofd. Deze bol is je Ziel en is gevuld met puur bewustzijn en alle ervaringen van eerdere incarnaties.

Laat deze bol langzaam in je hoofd zakken en laat hem daar al je gedachten, overtuigingen, beelden etc. die daar zijn absorberen en neutraliseren.

Merk op dat je hoofd leeg geworden is. Laat deze lichtende bol vervolgens in je hart zakken en ontspan dan dieper. Nu is jouw Ziel / ben jij in het Veld, nu ben je Thuis.

Laat nu stralen van Licht vanuit je hart stralen naar alle kanten van je lichaam, naar links, rechts, boven en beneden en voel….

Zeg nu hardop of in jezelf:

  • Ik ben me bewust van de klacht.
  • Ik accepteer de klacht volledig
  • Ik ben er zelfs dankbaar voor omdat hij me iets duidelijk maakt waar ik anders niet achter gekomen was. Nu kan ik weer verder groeien.

Probeer door middel van communicatie met de klacht er achter te komen wat de klacht je precies probeert te vertellen. Ga daarbij altijd uit van een positieve intentie van de klacht. Vergeet niet dat klachten vaak een symbolische taal gebruiken om ons iets duidelijk te maken. Inmiddels is er erg veel lituratuur op dit gebied, denk aan Christiane Beerlandt (de sleutel tot zelfbevrijding) en boeken van Rudiger Dahlke en Thorwald Dethlefsen (de zin van ziekzijn en ziekzijn: signalen van de ziel)

Sluit af met:

Ik stuur liefde en dankbaarheid naar de klacht toe en wacht…de klacht zal door deze liefde transformeren en kan mij nu verlaten. Ik voel liefde en dankbaarheid.

 

 

 

2     De stilte ervaren door meditatie

Vouw je handen in elkaar.

Houding: rechtop.

Aandacht op linkerhand richten en glimlachen.

De methode kent 4 aandachtspunten: Centreren, verruimen, luisteren en observeren.

Centreren:

Adem een aantal keren diep in en uit , houd de adem even vast en stoot dan krachtig de adem uit. Stel je voor dat al je fysieke en emotionele spanning wegloopt.

Lichaam gronden. Dit doe je door je aandacht te richten op 3 plekken onder iedere voet of als je op de grond zit, op 3 aanrakingspunten met de grond.

De ruggengraat centreren. Stel je je ruggengraat voor als een kralensnoer waarvan elke kraal een wervel is. Stel je voor dat iemand dat snoer optilt en zachtjes heen en weer zwaait. Beweeg mee totdat je het gevoel hebt in een ruststand in het midden te zitten.

Verruimen:

Richt je ogen op een punt voor je. Kijk er eerst scherp naar. Maak dan je blik ruimer. Dit doe je door je voor te stellen dat je je blik als een waaier uitvouwt van het punt waar je naar keek tot een soort van cirkel van visie om je heen totdat je het gevoel hebt zelfs achter je te kunnen kijken. Je voelt je dan uiteindelijk in het middelpunt van een visueel veld. Je blik wordt starend. We noemen dit een perifere blik.

Luisteren:

We onderscheiden 4 soorten geluiden bij de stiltemeditatie te weten: ademhaling, geluiden, omgevingsruis en de zgn. onderliggende stilte.

Het is de bedoeling dat je bij de onderliggende stilte uitkomt en dat doe je door bij de eerste drie soorten geluiden je fysieke oren te gebruiken en daarna je luisterhouding te veranderen.

Om de onderliggende stilte te horen verander je je luisteren in een soort innerlijk horen waarbij je je voorstelt dat je de onderliggende stilte kunt gewaarworden. (Horen kun je het immers niet want geluid wat er niet is valt niet te registreren, maar afwezigheid van geluid kun je wel gewaarworden of voelen).

Ervaar de onderliggende (oer)stilte als een veld vol van vrede , stille mogelijkheden en beloften.

Observeren:

De meditatie zelf bestaat uit het observeren van de uitademing en het in gedachten met deze uitademing meetellen van 1 tot 10. Wanneer je iets nodig hebt dat je helpt om je aandacht beter te focussen kun je een object of een brandende kaars anderhalve meter voor je op de grond zetten en daar je aandacht op richten.

Tijdsindicatie:

2 minuten om het dagelijks leven los te laten.

10 minuten om op de (buik)uitademhaling te tellen van 1 tot 10 en weer opnieuw.

1 minuut of langer: lekker genieten en terugkomen .

Wanneer er gedachtes opkomen, gewoon weer opnieuw beginnen met tellen.

De meditatie bestaat dus uit 13 minuten en dit kun je een aantal keren per dag doen.

Span je niet in, analyseer niet, heb geen verwachtingen maar geniet ervan. Veel succes!

3     Genezen op celniveau

Vooraf: het is belangrijk om te weten dat iedere cel in ons lichaam alle informatie bevat van alle cellen in ons het hele lichaam. Sterker nog: iedere cel bezit informatie over hoe de mens van oorsprong is, in zijn meest natuurlijke en gezonde vorm. Verder bevatten cellen zelfs informatie over het universum waar zij (en ook wij) deel van uit maken. Cellen zijn levende, zeer intelligente en interactieve organismen. Ze weten precies wat ze in welke situatie moeten doen en zijn van nature op samenwerking gericht.

Een voorbeeld hiervan is de situatie die ontstaat bij de bevruchting. Wanneer een zaadcel versmelt met een eicel, ontstaat er een zogenaamd zygote. Een zygote is een voorbeeld van een totipotente (tot alles in staat zijnde) stamcel; deze cel is in staat om samen met andere cellen in het juiste milieu uit te groeien tot een compleet organisme zoals een mens. Een embryo bestaat in eerste instantie enkel uit dit soort totipotente stamcellen. Later gaan deze zich specialiseren en vormen ze cellen met elk een eigen functie zoals een arm, een lever, een hart etc.In dit proces is de aansturing door het DNA erg belangrijk. DNA is de stof in de celkern van een cel die de informatie over de erfelijke eigenschappen (genetische code) van een mens bevat.

Oefening:

Sluit je ogen en besef dat je lichaam uit miljarden cellen bestaat.

Breng dan je aandacht naar die plek in je lichaam, die op dit moment de meeste heling nodig heeft of waar wellicht informatie aanwezig is die veranderd kan worden.

Ga met je aandacht naar een steeds kleiner plekje door hier op in te zoomen zoals je op TV wel eens ziet tot je uitkomt bij één orgaan en vervolgens bij een enkele cel.

Besef dat alles wat je in deze cel gaat doen zal op hetzelfde moment effect zal hebben op alle andere cellen van lichaam, omdat ze allemaal dezelfde basis informatie bevatten (ze zijn alleen verder gespecialiseerd) en omdat ze onderling met elkaar verbonden zijn.

Ga dan de cel binnen. Deze bestaat voor 95% uit water. Als je dat gemakkelijk vindt stel je dan maar voor dat je als een dolfijn steeds dieper de cel binnen zwemt. Daar doemt een grote bol voor je op: de celkern.

Zwem maar naar binnen. Ga op zoek naar datgene wat veranderd dient te worden.

Hoe ziet deze cel eruit? Is hij vervuild, zie je donkere plekken? Is hij rommelig of opgeruimd? Kijk ook eens naar de DNA strengen. Hoe zien die eruit?

Begin dan aan de schoonmaak of het herstel. Het lijkt misschien al te eenvoudig maar als je er echt aan gaat staan en je bijvoorbeeld voorstelt dat je met een of ander sterk reinigingsmiddel of desnoods met een hogedruk spuit aan de gang gaat, het zal een enorm verschil maken. Het gaat er namelijk niet om welke methode dat je kiest, het gaat om de intentie. Die maakt het verschil.

Als je het schoonmaak en herstelwerk hebt afgerond vul dan de hele cel bewust op met wit of goudkleurig licht. Weet en zie dat dit licht zal worden doorgegeven aan de cellen die er naast liggen en die geven het weer aan hun buren daarnaast door en zo voort. Hou het voor mogelijk dat in een paar seconden je hele systeem van licht vervuld is.

Ga nu met je aandacht naar je hele lichaam en voel maar eens wat er veranderd is.

Geniet van je resultaat en wek een gevoel van dankbaarheid op.

Kom dan maar weer terug en weet dat als je dit vaker doet je je hele systeem in topconditie kunt houden zonder middelen van buiten af.

4     Oefening om stil te worden in je hoofd 

1          Ga maar eens gemakkelijk zitten en ontspan je. Leg je handen op je bovenbenen. Adem een paar keer diep in en uit en maak de tijd tussen de ademhalingen steeds iets langer.

Stel je nu voor dat er een draaiende spiraal van licht boven je hoofd verschijnt. Welke kant de spiraal op draait zal vanzelf blijken. Probeer hier geen invloed op uit te oefenen. Laat met elke ademhaling de spiraal steeds groter worden en om je lichaam heen zakken, zodat hij uiteindelijk je hele lichaam omvat. Denk maar eens dat je lichaam uit trillingen bestaat en dat door de spiraal alle trillingen worden beïnvloed zodat alles uiteindelijk in één richting draait. Op den duur zal je lichaam aangenaam aanvoelen. Laat dit gevoel over je hele lichaam uitbreiden. Als je voelt dat het goede gevoel over je hele lichaam verspreid is, mag je stoppen.

Je zult bij deze oefening merken dat er niet alleen harmonie komt in het lichaam maar ook dat je hoofd leeg wordt. Je bent in contact gekomen met je zuivere bewustzijn. Als je in staat bent je dit weer te herinneren dan hoef je je er alleen nog maar van bewust te worden dat het er altijd is.

2          Ga weer ontspannen zitten en stel je eens voor dat je gedachten, dus woorden, beelden en ideeën, in je hoofd allemaal in een cirkel gaan draaien net als in een draaimolen. Laat het nu maar sneller draaien, steeds sneller en sneller, je creëert een soort wervelstorm van gedachten. Stel je dan voor dat de gedachten die je niet meer nodig hebt de snelheid niet meer aankunnen en weggeslingerd worden uit je hoofd. Alleen de sterke, mooie en positieve gedachten blijven over. Laat de wervelwind nu weer langzaam tot rust komen en bekijk ze maar maar eens: Liefde, rust, vertrouwen, vrede….

Stel je nu maar eens voor dat de wervelwind verbinding maakt met je hart zodat het lijkt op een spiraal.

Laat de mooie woorden één voor één langzaam via de spiraal naar beneden zakken in je hartstreek. Doe dit net zolang tot er één woord overblijft. Dat is jouw woord. Focus je maar even op dit woord en laat dit woord dan ook langzaam wegzakken in je hartstreek. Dan is er rust in je hoofd. Een moment van totale leegte, van zuiver bewustzijn.

3          Als er weer gedachten opduiken, en vroeg of laat komen ze weer terug, dan kun je de volgende oefening doen: ga weer ontspannen zitten en adem een paar keer diep in en uit. Sluit je ogen en let nu weer op je gedachten. Volg je gedachten waar ze ook heen gaan. Stel je zelf dan na verloop van tijd eens eens de volgende vraag en let er dan eens op wat er direct na de vraag gebeurt. De vraag is: waar komt mijn volgende gedachte vandaan?

Je zult merken dat er een moment van stilte was, een pauze terwijl je op de volgende gedachte hebt gewacht. Er was ruimte. Nog een keer…. Als je direct na de vraag goed hebt opgelet, dan heb je gemerkt dat je verstand afwachtte wat er gebeurde. Zo ontstaat ruimte in je hoofd.

Doe het nog maar een paar keer. Stel ook eens een andere vraag, zoals: welke kleur heeft mijn volgende gedachte? Soms krijg je een kleur te zien. Dat is oke. Dat is een inzicht en geen gedachte. De vraag is niet belangrijk, maar je oplettendheid wel. Die neemt de leegte waar tussen de gedachten. Deze leegte is het zuiver bewustzijn, het niets.

Doe de oefening nog maar eens, maar laat de vragen nu achter elkaar opgevolgd worden door een kleine pauze. Dan zal blijken dat er tussen de vragen niets is. Je kunt dit gebied van niets steeds verder “uitrekken”. Let op de leegte tussen de gedachten, daar gaat het om.

Je wordt op den duur rustiger, minder gestrest, energieker en je neemt alles veel lichter op. Je gaat je alleen hierdoor al beter  voelen.

Kom als je er klaar voor bent weer langzaam terug