Je eigen spirituele pad

We denken van onszelf dat we menselijke wezens zijn die op zoek zijn naar spiritueel ontwaken terwijl het in werkelijkheid andersom is. We zijn spirituele wezens, Zielen, die bezig zijn ons menselijk bewustzijn te laten ontwaken.

We zijn een onsterfelijke Ziel en we hebben tijdelijk een lichaam, gedachten en emoties.

 

De gevolgen van dit misverstand zijn groot

 

 

 

Omdat wij deze waarheid in de loop van onze incarnaties steeds meer zijn vergeten zijn we steeds banger geworden voor de dood. Deze angst bepaalt inmiddels bewust en onbewust een groot deel van ons leven, terwijl de opeenvolging van levens nu juist zo diep in de blauwdruk van het leven verankerd is. Je kunt het vergelijken met de seizoenen en andere ritmes zoals dag en nacht, in en uitademing. Ze horen bij elkaar. Het één kan niet zonder het ander. De dood op aarde is de wedergeboorte en het weerzien in de astrale wereld en andersom.

Wat nu?

Als je jezelf weer vanuit het perspectief van de onsterfelijke Ziel gaat zien dan kun je die ritmes inclusief je eigen tijdelijkheid als persoon op aarde beter accepteren. Daarnaast helpt het je om je opnieuw te herinneren waarom je überhaupt naar de aarde gekomen bent en wat je missie hier is. Om in de metafoor van slapen en ontwaken te blijven, steeds weer blijkt dat we erg bang zijn om wakker te worden. We “kiezen” er vaak voor om in slaap te blijven, in de schijnbare geborgenheid van onwetendheid en onbewustheid, in onze comfort zone. Toch moeten we ooit wakker worden. Anders zou de evolutie stil staan en dat kan niet.

 

 

 

Naar de vijfde dimensie

Wij leven in een unieke tijd

Wij mensen zijn op aarde begrensd in onze mogelijkheden en wel tot de zgn. derde en vierde dimensie. Met de derde dimensie wordt het fysieke lichaam bedoeld en onder de vierde dimensie verstaan we onze emoties en gedachten. In met name die vierde dimensie zit de mensheid als geheel al heel lang vast. We hanteren al eeuwen aangeleerde, beperkende en onjuiste ideeën over onszelf en over hoe het leven in elkaar zit. Wat te denken van de uitspraken “je leeft maar één keer” of  “de hemel, daar is nog nooit iemand van teruggekomen”. Beide uitspraken geven blijk van een onvoldoende bewustzijn. Het Waterman tijdperk geeft ons de kans om onze beperkende overtuigingen en emoties letterlijk tegen het Licht te houden, ons ervan te bevrijden en de vijfde dimensie met zijn Liefde en compassie de kans te geven om zich via ons op aarde te nestelen.

 

 

 

Als mensheid hebben we nu de mogelijkheid c.q. de verantwoordelijkheid om te ontwaken, ons van onze onbewustheid te bevrijden en zo de hemel (5D en hoger) naar de aarde (3D en 4D) te brengen. Er zijn bepaalde tijden waarin het gemakkelijker is om de angst voor het ontwaken te overwinnen en nu zitten we midden in zo´n tijd! Aan het einde van het Vissen- en het begin van het Watermantijdperk is de aarde bezig met een sterke verhoging van haar bewustzijn (ascentie) en de weeën die de voorboden zijn van de geboorte van de nieuwe tijd worden steeds intenser. Met andere woorden we hebben de wind mee…

     Bij dit ontwaken kan ik je helpen.

Echte vrijheid

Het begin van vrijheid is het besef dat je niet “de denker“ bent.

Op het moment dat je de denker gaat waarnemen wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief.

Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie.

Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat. Je begint te ontwaken.

Eckhart Tolle

Onderstaand lied van Amanda Strydom geeft heel mooi de weg weer die de Ziel op Aarde gaat. We zijn als pelgrims, als in een droom worstelend in het duister en zoekend naar het Licht. Maar op een bepaald moment is de zoektocht klaar. We zijn ontwaakt, wakker geworden. We hebben het Licht in onszelf gevonden! Alles is ervaren en goedgemaakt. We zijn weer onschuldig maar heel veel bewustzijn rijker. We zijn bijna weer Thuis.