De sessie

 

De therapie is op spirituele basis, wat inhoudt dat ik uitga van het gegeven dat we een ziel zijn en een persoonlijkheid hebben. Klachten, of die nu van emotionele, mentale of fysieke aard zijn komen altijd voort uit een gebied wat hoger / dieper ligt, namelijk het spirituele niveau.

Onbalans op zielenniveau brengt altijd onbalans op de daaronder liggende gebieden voort. Als een ziel bijvoorbeeld in een reeks eerdere incarnaties steeds geconfronteerd werd met veel diepe verlieservaringen dan zit die pijn zo verweven in de “zielenmentaliteit” dat ze in ieder afzonderlijk leven een weg zoekt om tot heling te komen. In dit leven kan dat op mentaal niveau bijvoorbeeld leiden tot sombere gedachten, op emotioneel niveau tot het niet meer kunnen genieten van het leven en op fysiek niveau tot problemen met de longen of het hart. Deze klachten zijn voor mij signalen in welk gebied de heling moet starten. Het uiteindelijke focuspunt is dus altijd het zielenniveau omdat alleen van daaruit echte heling kan plaatsvinden.

Voordat de sessie begint stem ik me op je af en daardoor krijg ik al een goede indruk van hoe je je voelt en waar we aan zouden moeten werken. Ik voel dat dan in mijn eigen lichaam. Deze gewaarwording verdwijnt ook weer snel. Deze manier van diagnosticeren gebeurt voornamelijk paranormaal.

Vervolgens pendel ik de toestand waarin je chakra’s zich bevinden uit. Het afstemmen op jouw energieveld en het bepalen van de toestand van de chakra’s zijn een diagnose die ik gesteld heb voordat ik je überhaupt ontmoet heb.

Aan het begin van de sessie nemen we de ruimte om de belangrijkste klachten die je ervaart te benoemen. Zoals gezegd is de klacht een soort richtingaanwijzer, een signaal naar iets diepers. Reguliere therapeuten zoals psychologen werken aan het verminderen van de symptomen, zeg maar de impact van de klacht. Therapie op spirituele basis is gericht op de  oorzaak van de klacht, want als we in een sessie alleen zouden werken aan het verhelpen van een bepaalde klacht, is de kans dat de klacht (dezelfde of een andere) uiteindelijk weer terugkomt natuurlijk erg groot. Dan is het kernprobleem waar de klacht uit voortkwam namelijk niet geheeld. Als je het diepere probleem oplost gaat de klacht vanzelf weg omdat zijn werk als signaal dan gedaan is.

De rest van de sessie verloopt nooit volgens een bepaald stramien en is in grote mate afhankelijk van wat er bij jou of bij mij  “binnenkomt”. Je zult tijdens de sessie een verhoogde sensitiviteit ervaren, wat betekent dat onder meer je lichamelijke gewaarwording veel sterker is dan normaal.

Ik hoor mensen vaak zeggen “dat heb ik nog nooit gevoeld” of  ik wist helemaal niet dat je dat überhaupt kon voelen”. Meestal gaat het dan over de gewaarwording van datgene wat we Chi of levenskracht noemen. Eigenlijk voel je dan de Ziel die je bent, wellicht voor de eerste keer in je leven.

NLP

Onze persoonlijkheid / ego ziet veel omstandigheden als moeilijkheden. De Ziel die we zijn ziet datgene wat de persoonlijkheid en het ego als moeilijkheden zien juist als mogelijkheden, als kansen om verder te groeien.
NLP gaat er van uit dat mensen altijd de beste keuze maken of hebben willen maken uit de mogelijkheden die hen op dat moment ter beschikking stonden. Als er echter maar weinig keuzemogelijkheden voorhanden waren dan kon de uitkomst van die keuzes natuurlijk ook niet optimaal zijn.
De inzet van NLP is dan ook om meer keuzemogelijkheden en alternatieven aan te bieden. Hierdoor ben je vanaf dat moment in staat inhoudelijk betere keuzes te maken en zal je leven daardoor bevredigender zijn. In de sessie vertaalt zich dit principe door het aanbieden van een “grotere kaart”.
Situaties in dit leven worden bijvoorbeeld in verband gebracht met situaties uit daarmee gevoelsmatig samenhangende eerdere levens.
Daardoor krijgen de huidige situaties ineens een andere lading en kan je met meer begrip en wijsheid ermee omgaan.

 

Ik werk veel met energie en energie oefeningen. Ik besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de aarding (ook wel gronding genoemd). Een goede aarding is op aarde absoluut nodig om een goed en evenwichtig gevoel over jezelf te hebben en te ervaren dat jouw leven de moeite waard is. Vooral in deze tijd (rond en na 2012) zijn er veel mensen op aarde die erg gevoelig (en soms zelfs overgevoelig) zijn voor teveel indrukken van buitenaf. Een verbeterde aarding zorgt er voor dat je je niet meer zo chaotisch, overvraagd of stuurloos voelt en dat je weer meer het gevoel krijgt dat je veilig, rustig en helder je eigen weg kunt gaan.

Wanneer dat nodig is geef ik je ter afsluiting nog een korte magnetiserings behandeling. Daardoor kan via een diepe ontspanning datgene wat gezegd en ervaren is in het systeem indalen.

Osho Tarot

Soms komt het zo uit dat ik je vraag een kaart uit een stapel tarotkaarten te trekken. Dit kan nog een extra laag toevoegen aan het inzicht wat is opgebouwd tijdens de sessie.

Daarnaast is het ook mogelijk een volledige kaartlegging te doen. Daarbij is het van belang in welke volgorde de kaarten worden getrokken en gelegd. Elke plaats heeft zijn eigen betekenis.
Voorbeelden zijn de ruit, de vliegende vogel, de sleutel, de spiegel, het Keltische kruis, relaties of de paradox.
Werken met tarot kaarten gaat veel verder en dieper dan het mentale verstand kan begrijpen. Het komt veel meer in de richting van “de kaart kiest de mens” als andersom.

De URIM Code stoel

De Urim-Code is een energetisch werkende stoel met een sterk werkende Licht-matrix. Deze stoel kan je helpen je gezondheid en welzijn te herstellen door energetische blokkades op te heffen en inzicht te verschaffen in vaak oude belastende patronen op fysiek en zielsniveau. Ook wordt je zelfhelend vermogen geactiveerd.

In een gezond lichaam communiceren alle  cellen met elkaar. De  Licht-matrix van de Urim-Code zorgt ervoor dat eventuele  “zieke’ cellen weer gaan communiceren met de gezonde cellen. Zo ontvangen de “zieke” cellen weer de juiste informatie die nodig is voor een zelfhelingsproces.

Ziekte is een verstoring in de communicatie tussen de cellen met alle gevolgen van dien. Zieke cellen gedragen zich niet sociaal. Pas als zij weer de verbinding kunnen en willen aangaan met de gezonde cellen is heling mogelijk.

Reviews van cliënten

Hallo Jos, ik wilde u nog bedanken dat u me heeft geholpen, ik voel me nu echt gelukkig, heb me in jaren nooit zo gelukkig gevoeld en met de maanden wordt alles maar beter! Echt heel erg bedankt.

S te Blerick

Jos is een persoon  waarbij je je al bij de eerste ontmoeting thuis voelt en vertrouwen in hebt. Ik heb bij Jos Reiki 1 en 2 gedaan. Ik heb veel van hem geleerd, weet beter met mijn gevoelens om te gaan en lichamelijk gaat het ook veel beter. Jos geeft je energie en als therapeut kan ik hem zeker bij iedereen aanbevelen. Jos is eerlijk en oprecht in zijn werk. Het is soms moeilijk om jezelf bloot te geven maar Jos kan je hierin zeker goed helpen en steunen en wat erg belangrijk is: hij kan goed luisteren. Hij heeft een goed hart en ziet en gelooft in het goede van de mensen. Jos ik wens je veel geluk met je praktijk en de toekomst en dat je veel mensen mag helpen zoals bij mij.

Mien

Hallo Jos, ik wilde je nog even laten weten dat er een klein wonder is gebeurd met M. Wat je hebt gedaan met hem heeft echt enorm geholpen !!! Hij is bijna als een blad aan de boom omgedraaid. Hij is inmiddels weer vol aan het werk, maar met een andere instelling (de goede). Heel erg bedankt voor de hulp die je geboden hebt ! Ik ben blij dat ik jou ben tegen gekomen op mijn levensweg!

R.

Ik heb met Jos van 2008 tot 2011 de opleiding tot therapeut aan de Academie Polyenergetica gevolgd. Vanaf de eerste dag maakte hij een wijze indruk op me. Dit is wat hij uitstraalde en hoe hij handelde. Gedurende de studie is een hechte vriendschap ontstaan. We hebben vele malen met/op elkaar therapeutische technieken geoefend en zo heb ik kennis gemaakt met de vaardigheden van Jos als therapeut. Hij is gedreven, gepassioneerd, empathisch, liefdevol, deskundig en bezit veel wijsheid. Een cliënt van Jos zal zich gesteund voelen en is in zeer goede handen. Ik beveel hem dan ook van harte aan bij iedereen die aan zichzelf wil werken

Hans Bruin - poly-energetisch therapeut/coach te Heemskerk

De sessies bij Jos heb ik als heel prettig ervaren en zijn een echte aanrader. Door de sessies heb ik veel inzichten gekregen die mij een steuntje in de rug hebben gegeven om verder te gaan op mijn levensweg. Ook de bloesemremedies hebben mij geholpen om de (psychische) pijn te verminderen zodat ik weer beter kan functioneren. Jos heeft mij geleerd hoe ik beter kan aarden, iets dat heel belangrijk is in deze nieuwe tijd. De sessies worden gegeven in een ruimte met een hele prettige sfeer. Ik voelde mij op mijn gemak en kon helemaal mijzelf zijn. Jos is een rustig persoon en duidelijk in zijn communicatie. Hij doet zijn werk met hart en ziel en ik kan hem iedereen, die op zoek is naar zichzelf, aanbevelen. Namasté.

Paula