Verdieping

In het verleden zijn er een aantal cursussen gegeven onder de naam “Er is meer tussen hemel en aarde”. 

Onderstaande presentaties maakten daar deel van uit

Presentatie over LICHTWERKERS

Presentatie over VERLICHTING

Presentatie over ONS MULTIDIMENSIONALE LICHAAM - deel 1

Presentatie over ONS MULTIDIMENSIONALE LICHAAM - deel 2