Oefeningen

1   Het werken met klachten

Bij alle klachten, of het nou lichamelijke of geestelijke zijn, gelden bepaalde basiswetten voor het oplossen er van. Vaak denken we dat verzet er tegen (er tegen vechten dus, hetzij emotioneel, hetzij bijvoorbeeld via medicijnen) de beste manier is. Echter, verzet leidt uiteindelijk alleen maar tot verergering omdat we het op die manier (onbedoeld) juist van meer energie voorzien.

 

De sleutel is:

pas als je iets onvoorwaardelijk lief hebt kan het losgelaten worden.

 

Ga rustig zitten en ontspan.

Ga met je aandacht naar je handen. Concentreer je eerst op je linker hand totdat je die heel goed gewaar bent en doe dan hetzelfde met je rechter hand. Neem de tijd.

Verbind nu je handen door er in gedachte een verbinding tussen te maken, een open verbinding, een soort buis. Laat de energie maar stromen door de buis tussen je handen, speel er maar mee. Blijf ondertussen goed je lichaam voelen!

Stel je nu een bol / zon voor die van onder je stuitje achter langs je ruggengraat naar boven gaat tot boven je hoofd. Deze bol is je Ziel en is gevuld met puur bewustzijn en alle ervaringen van eerdere incarnaties.

Laat deze bol langzaam in je hoofd zakken en laat hem daar al je gedachten, overtuigingen, beelden etc. die daar zijn absorberen en neutraliseren.

 

 

 

Merk op dat je hoofd leeg geworden is. Laat deze lichtende bol vervolgens in je hart zakken en ontspan   dan dieper. Nu is jouw Ziel / ben jij in het Veld, nu ben je Thuis.

Laat nu stralen van Licht vanuit je hart stralen naar alle kanten van je lichaam, naar links, rechts, boven en beneden en voel….

Zeg nu hardop of in jezelf:

– Ik ben me bewust van de klacht.

– Ik accepteer de klacht volledig

– Ik ben er zelfs dankbaar voor omdat hij me iets duidelijk maakt waar ik anders niet achter gekomen was. Nu kan ik weer verder groeien.

 

 

 

 

Probeer door middel van communicatie met de klacht er achter te komen wat de klacht je precies probeert te vertellen. Ga daarbij altijd uit van een positieve intentie van de klacht.

Vergeet niet dat klachten vaak een symbolische taal gebruiken om ons iets duidelijk te maken. Inmiddels is er erg veel literatuur op dit gebied, denk aan Christiane Beerlandt (de sleutel tot zelfbevrijding) en boeken van Rudiger Dahlke en Thorwald Dethlefsen (de zin van ziekzijn en ziekzijn: signalen van de ziel)

Sluit af met:

Ik stuur liefde en dankbaarheid naar de klacht toe en wacht…de klacht zal door deze liefde transformeren en kan mij nu verlaten. Ik voel liefde en dankbaarheid.

 

 

 

2   Genezen op celniveau

Vooraf: het is belangrijk om te weten dat iedere cel in ons lichaam alle informatie bevat van alle cellen in ons het hele lichaam. Sterker nog: iedere cel bezit informatie over hoe de mens van oorsprong is, in zijn meest natuurlijke en gezonde vorm. Verder bevatten cellen zelfs informatie over het universum waar ze   (en ook wij) deel van uit maken. Cellen zijn levende, zeer intelligente en interactieve organismen. Ze weten precies wat ze in welke situatie moeten doen en zijn van nature op samenwerking gericht.

Een voorbeeld hiervan is de situatie die ontstaat bij de bevruchting. Wanneer een zaadcel versmelt met een eicel, ontstaat er een zogenaamd zygote. Een zygote is een voorbeeld van een totipotente (tot alles in staat zijnde) stamcel; deze cel is in staat om samen met andere cellen in het juiste milieu uit te groeien tot een compleet organisme zoals een mens.

Een embryo bestaat in eerste instantie enkel uit dit soort totipotente stamcellen. Later gaan deze zich specialiseren en vormen ze cellen met elk een eigen functie zoals een arm, een lever, een hart etc. In dit proces is de aansturing door het DNA erg belangrijk. DNA is de stof in de celkern van een cel die de informatie over de erfelijke eigenschappen (genetische code) van een mens bevat.

 

Oefening

 

Sluit je ogen en besef dat je lichaam uit miljarden cellen bestaat.

Breng dan je aandacht naar die plek in je lichaam, die op dit moment de meeste heling nodig heeft of waar wellicht informatie aanwezig is die veranderd kan worden.

Ga met je aandacht naar een steeds kleiner plekje door hier op in te zoomen tot je uitkomt bij één   orgaan en vervolgens bij een enkele cel.

Besef dat alles wat je in deze cel gaat doen zal op hetzelfde moment effect zal hebben op alle andere cellen van lichaam, omdat ze allemaal dezelfde basisinformatie bevatten (ze zijn alleen verder gespecialiseerd) en omdat ze onderling met elkaar verbonden zijn.

 

Ga dan de cel binnen. Deze bestaat voor 95% uit water. Als je dat gemakkelijk vindt stel je dan maar voor dat je als een dolfijn steeds dieper de cel binnen zwemt. Daar doemt een grote bol voor je op: de celkern.

Zwem maar naar binnen. Ga op zoek naar datgene wat veranderd dient te worden. Hoe ziet deze cel eruit? Is hij vervuild, zie je donkere plekken? Is hij rommelig of opgeruimd? Kijk ook eens naar de DNA strengen. Hoe zien die eruit?

Begin dan aan de schoonmaak of het herstel. Het lijkt misschien al te eenvoudig maar als je er echt aan gaat staan en je bijvoorbeeld voorstelt dat je met een of ander sterk reinigingsmiddel of desnoods met een hogedrukspuit aan de gang gaat, het zal een enorm verschil maken. Het gaat er namelijk niet om welke methode dat je kiest, het gaat om de intentie. Die maakt het verschil.

Als je het schoonmaak- en herstelwerk hebt afgerond dan vul je de hele cel bewust op met wit of goudkleurig licht. Weet en zie dat dit licht zal worden doorgegeven aan de cellen die er naast liggen en die geven het weer aan hun buren daarnaast door en zo voort. Hou het voor mogelijk   dat in een paar seconden je hele systeem van licht vervuld is.

Ga nu met je aandacht naar je hele lichaam en voel maar eens wat er veranderd is. Geniet van je resultaat en wek een gevoel van dankbaarheid op.

Kom dan maar weer terug naar het hier en nu en weet dat als je dit vaker doet je je hele systeem in topconditie kunt houden zonder middelen van buiten af.

 

3   Oefening om stil te worden in je hoofd

1          Ga maar eens gemakkelijk zitten en ontspan je. Leg je handen op je bovenbenen. Adem een paar keer diep in en uit en maak de tijd tussen de ademhalingen steeds iets langer.

Stel je nu voor dat er een draaiende spiraal van licht boven je hoofd verschijnt. Welke kant de spiraal op draait zal vanzelf blijken. Probeer hier geen invloed op uit te oefenen. Laat met elke ademhaling de spiraal steeds groter worden en om je lichaam heen zakken, zodat hij uiteindelijk je hele lichaam omvat. Denk maar eens dat je lichaam uit trillingen bestaat en dat door de spiraal alle trillingen worden beïnvloed zodat alles uiteindelijk in één richting draait. Op den duur zal je lichaam aangenaam aanvoelen. Laat dit gevoel over je hele lichaam uitbreiden. Als je voelt dat het goede gevoel over je hele lichaam verspreid is, mag je stoppen.

Je zult bij deze oefening merken dat er niet alleen harmonie komt in het lichaam maar ook dat je hoofd leeg wordt. Je bent in contact gekomen met je zuivere bewustzijn. Als je in staat bent je dit weer te herinneren dan hoef je je er alleen nog maar van bewust te worden dat het er altijd is.

2          Ga weer ontspannen zitten en stel je eens voor dat je gedachten, dus woorden, beelden en ideeën, in je hoofd allemaal in een cirkel gaan draaien net als in een draaimolen. Laat het nu    maar sneller draaien, steeds sneller en sneller, je creëert een soort  wervelstorm van gedachten. Stel je dan voor dat de gedachten die  je niet meer nodig hebt de snelheid niet meer aankunnen en weg- geslingerd worden uit je hoofd. Alleen de sterke, mooie en positie- ve gedachten blijven over.

Laat de wervelwind nu weer langzaam tot rust komen en bekijk ze maar eens: Liefde, rust, vertrouwen,

Stel je nu maar eens voor dat de wervelwind verbinding maakt met je hart zodat het lijkt op een spiraal.

Laat de mooie woorden één voor één langzaam via de spiraal naar beneden zakken in je hartstreek. Doe dit net zolang tot er één woord overblijft. Dat is jouw woord. Focus je maar even op dit woord en laat dit woord dan ook langzaam wegzakken in je hartstreek. Dan is er rust in je hoofd. Een moment van totale leegte, van zuiver bewustzijn.

3          Als er weer gedachten opduiken, en vroeg of laat komen ze weer terug, dan kun je de volgende oefening doen: ga weer ontspannen zitten en adem een paar keer diep in en uit. Sluit je ogen en let nu weer op je gedachten. Volg je gedachten waar ze ook heen gaan, net als een kat een muis volgt. Stel je zelf dan na verloop van tijd eens de volgende vraag en let er dan eens op wat er direct na de vraag gebeurt.

De vraag is: waar komt mijn volgende gedachte vandaan?

Je zult merken dat er een moment van stilte was, een pauze terwijl je op de volgende gedachte hebt gewacht. Er was ruimte. Nog een keer…. Als je direct na de vraag goed hebt opgelet, dan heb je gemerkt dat je verstand afwachtte wat er gebeurde. Zo ontstaat ruimte in je hoofd.

Doe het nog maar een paar keer. Stel ook eens een andere vraag, zoals: welke kleur heeft mijn volgende gedachte? Soms krijg je een kleur te zien. Dat is oké. Dat is een inzicht en geen gedachte. De vraag is niet belangrijk, maar je oplettendheid wel. Die neemt de leegte waar tussen de gedachten.

Deze leegte is het zuiver bewustzijn, het niets.

 

4   De stilte ervaren door meditatie

Vouw je handen in elkaar.

Houding: rechtop.

Aandacht op linkerhand richten en glimlachen.

De methode kent 4 aandachtspunten: Centreren, verruimen, luisteren en observeren.

 

Centreren:

Adem een aantal keren diep in en uit , houd de adem even vast en stoot dan krachtig de adem uit. Stel je voor dat al je fysieke en emotionele spanning wegloopt.

Lichaam gronden. Dit doe je door je aandacht te richten op 3 plekken onder iedere voet of als je op de grond zit, op 3 aanrakingspunten met de grond.

De ruggengraat centreren. Stel je je ruggengraat voor als een kralensnoer waarvan elke kraal een wervel is. Stel je voor dat iemand dat snoer optilt en zachtjes heen en weer zwaait. Beweeg mee totdat je het gevoel hebt in een ruststand in het midden te zitten.

Verruimen:

Richt je ogen op een punt voor je. Kijk er eerst scherp naar. Maak dan je blik ruimer. Dit doe je door je voor te stellen dat je je blik als een waaier uitvouwt van het punt waar je naar keek tot een soort van cirkel van visie om je heen totdat je het gevoel hebt zelfs achter je te kunnen kijken. Je voelt je dan uiteindelijk in het middelpunt van een visueel veld. Je blik wordt starend. We noemen dit een perifere blik.

 

Luisteren:

We onderscheiden 4 soorten geluiden bij de stiltemeditatie te weten: ademhaling, geluiden, omgevingsruis en de zgn. onderliggende stilte.

Het is de bedoeling dat je bij de onderliggende stilte uitkomt en dat doe je door bij de eerste drie soorten geluiden je fysieke oren te gebruiken en daarna je luisterhouding te veranderen.

 

Om de onderliggende stilte te horen verander je je luisteren in een soort innerlijk horen waarbij je je voorstelt dat je de onderliggende stilte kunt gewaarworden. (Horen kun je het immers niet want geluid wat er niet is valt niet te registreren, maar afwezigheid van geluid kun je wel gewaarworden of voelen).

Ervaar de onderliggende (oer)stilte als een veld vol van vrede , stille mogelijkheden en beloften.

Observeren:

De meditatie zelf bestaat uit het observeren van de uitademing en het in gedachten met deze uitademing meetellen van 1 tot 10. Wanneer je iets nodig hebt dat je helpt om je aandacht beter te focussen kun je een object of een brandende kaars anderhalve meter voor je op de grond zetten en daar je aandacht op richten.

Tijdsindicatie:

2 minuten om het dagelijks leven los te laten.

10 minuten om op de (buik)uitademhaling te tellen van 1 tot 10 en weer opnieuw.

1 minuut of langer: lekker genieten en terugkomen .

Wanneer er gedachtes opkomen, gewoon weer opnieuw beginnen met tellen.

De meditatie bestaat dus uit 13 minuten en dit kun je een aantal keren per dag doen.

Span je niet in, analyseer niet, heb geen verwachtingen maar geniet ervan.

5   Lichtmeditatie

                                                     Henk Franssen

Voel hoe het Goddelijke licht op aarde neerdaalt, in eerste instantie op jou in de ruimte waar je nu bent. Stel je voor hoe het licht neerdaalt op je huis … je straat … op je stad, het dorp of platteland waar je woont.

Voel hoe er een gigantische vrede begint neer te dalen op je land … op de hele aarde. Maak je ademhaling nu heel langzaam … en laat op elke langzame inademing het Goddelijke licht je lichaam binnenstromen.

Voel hoe elke cel in je lijf zich opent voor … en volstroomt met dit licht. Wees blij met wat je voelt …Vertraag je ademhaling nog verder en doe alsof je door een rietje het Goddelijk licht heel langzaam en genietend opzuigt …

Verbaas je over hoe langzaam en diep je in kunt ademen en hoeveel ruimte er in je lichaam is voor deze lichtkracht. Blaas vervolgens met getuite lippen heel langzaam en vól vertrouwen deze Goddelijke liefde naar iemand van wie je houdt …

Doe het nog eens: adem heel langzaam in, vul je met Goddelijk licht en wanneer je uitademt, blaas je al dit licht en al deze liefde met getuite lippen naar iemand van wie je houdt, terwijl je innerlijk zegt: ‘voor het hoogste goed van deze persoon, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan dat ik me kan voorstellen’.

Stel je voor dat er honderd vrienden en vriendinnen om je heen staan, jij en honderd gelijkgestemde zielen vol licht en liefde. Verzadig je vervolgens op de inademing met Goddelijke liefde, langzaam, genietend, vul jezelf van top tot teen, en stel je voor dat wanneer je met getuite lippen heel langzaam uitblaast, jullie met zijn allen uitblazen.

Alsof je samen met al deze vrienden en vriendinnen een enorme golf van transformerende liefde naar iemand in jouw leven blaast terwijl je innerlijk bevestigt ‘voor het hoogste goed van deze persoon, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan dat ik me kan voorstellen’.

 Stel je nu voor dat er een groots lichtwezen achter je staat, misschien een aartsengel of Christus of je eigen voorstelling … Verzadig je op de inademing met Goddelijke liefde, langzaam, genietend, vul jezelf van top tot teen en stel je voor dat, wanneer je met getuite lippen langzaam uitademt, dit grootse lichtwezen door jou heen uitblaast zodat er een enorme hoeveelheid Goddelijke liefde door jou heen blaast naar de persoon of situatie in je leven waar je deze transformerende kracht naartoe wil sturen. Zeg innerlijk ‘voor het hoogste goed van deze persoon of situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’.

Ga door met het in- en uitademen van Goddelijke liefde en het sturen van deze transformerende kracht naar mensen, groepen mensen of situaties in de wereld die je in hun transformatie wilt ondersteunen, eindig elke uitademing met de bevestiging ‘voor het hoogste goed van deze persoon, van deze groep, van deze situatie, mijzelf, de hele mensheid, mooier dan ik me kan voorstellen’.

Activeer ten slotte de enorme lichtwezens in de ongeziene wereld door ze te vragen jou sterker te maken in een bepaalde kwaliteit of door je te sterken in een bepaalde situatie in je leven.

Sluit af met ‘Amen’ (amen betekent ‘het zij zo’ en het is de bevestiging van jouw scheppende kracht).

Hieronder vind je een link naar de ingesproken versie van deze meditatie. Plak hem in je browser en luister hem af.  https://www.youtube.com/watch?v=0AfUA3NcH0E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   De witgouden kraal aan het lichtsnoer

1)  Adem een paar maal diep in en uit, waarbij je bewust je aandacht in het Hier en Nu moment brengt.

Dit is belangrijk omdat het Hier en Nu  je ‘power-point’ is, in het Hier en Nu ben je open voor een verbinding met de Bron. Als je gedachten elders – verleden, toekomst of bij de buurman – zijn, ben je spreekwoordelijk “niet thuis“.

2)     Stel  je een gouden koord voor dat van je kruinchakra reikt tot hoog in het oneindige en daar de Grote Centrale Zon aanraakt. Als je die verbinding voelt / ervaart, sta dan toe dat de liefde van de Vader langs het snoer tot in je hartchakra stroomt.

Het is belangrijk om eerst de ankering naar boven te maken, om ervoor te zorgen dat alleen de allerhoogste energie naar binnen kan stromen.

3)     Stel je nu een zilveren koord voor dat vanuit je stuitchakra reikt tot in het hart van Moeder Aarde. Als je die verbinding voelt / ervaart, sta dan toe dat de liefde van de Moeder langs het snoer omhoog tot in je hartchakra stroomt.                       

4)     Zie deze twee energieën zich versmelten met je eigen hartenergie. De verbinding van het gouden en zilveren licht creëert spontaan een bal van witgouden licht in je hart.         

Witgouden licht is de hoogste frequentie.      

Je lichaam is omhuld met een aantal velden (als schillen).

Iedere schil ga je zometeen opblazen totdat er voldoende kracht in zit. Vergelijk het maar met het opblazen van een fietsband. Niet te hard, niet te zacht.

5)     Blaas vanuit deze witgouden bal op je uitademing  ieder veld één voor één op.

Blaas eerst je fysieke lichaam op. Vul daarna je emotionele lichaam op, doe vervolgens hetzelfde met je mentale lichaam en tenslotte met je spirituele lichaam.

Met al je velden -lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel – in de hoogste frequentie ben je beter beschermd tegen de fluctuerende frequentie-invloeden van buitenaf. Tevens heb je dan alle eventuele scheuren en gaten in je veld gedicht, die voor problemen zouden kunnen zorgen wanneer er weer een grote instroom van hogere energie binnenkomt.

 

 

Je bent nu, met al je velden, als het ware een witgouden kraal in het midden van een lichtsnoer dat ononderbroken reikt van de Grote Centrale Zon (instroompunt) tot aan het hart van Moeder Aarde (ontvangpunt). De hoogste Chi, of prana, kan nu ongehinderd door je prana-tube (loopt verticaal door het midden van je lichaam) heen stromen.

Bovendien ben je nu heel goed geaard en kunnen alle ‘afvalproducten’ van een lagere energie, die opgestuwd worden door de hogere energie en zo voor fysiek ongemak kunnen zorgen, probleemloos naar beneden de Aarde instromen en door Moeder Aarde getransformeerd worden.

Uit: Lichtwerk in Nederland

© Jill van Maasdijk

 

7   Loslaten

Er bestaat een mooi verhaal over twee monniken die samen een pelgrimstocht maken. De monniken naderen een dorp waar een rivier buiten haar oevers is getreden. Bij die rivier staat een jonge vrouw met een lange jurk aan die in deze kleding niet in staat is de rivier over te steken. Daarom besluit één van de twee monniken haar op te tillen om haar naar de overkant te dragen.

De monniken vervolgen daarna hun tocht. Na vervolgens drie uur zwijgend door te hebben gelopen, zegt de ene monnik tegen de monnik die deze vrouw naar de overkant van de rivier heeft gedragen: “je weet toch dat wij van ons geloof geen vrouwen mogen aanraken”. Hierop antwoordt de andere monnik: “ik heb haar drie uur geleden losgelaten maar jij draagt haar kennelijk nog steeds met je mee.”

Recent onderzoek laat zien dat een emotie slechts de energie in zich draagt om een minuut of drie gevoeld te worden, niet langer. Het onderzoek leidt daarom tot de conclusie dat het feit dat, wanneer een emotie langer dan 3 minuten gevoeld wordt, dit een keuze van de persoon zelf moet zijn!

Dat werpt een nieuw licht op het verschijnsel dat wij mensen soms jaren achtereen of zelfs levenslang bepaalde pijnlijke emoties met ons mee dragen! We hebben dan blijkbaar (meestal onbewust) de keuze gemaakt om deze emotie vast te houden. Pijn wordt dan ongemerkt lijden en lijden heeft, in tegenstelling tot pijn, de neiging zich te gaan nestelen in ons hoofd, in ons hart en ons gemoed. Dat gaat, zoals gezegd, vaak ongemerkt en onbewust en kan leiden tot depressiviteit en lichamelijke klachten. Daarom is bewustwording zo belangrijk. Als je je bewust wordt van dit proces zou je kunnen besluiten niet in het lijden te gaan / blijven zitten maar het los te laten en de pijn die er aan vooraf ging als een moment van groei te zien.

Kortom het is niet de pijn die ons ongelukkig maakt, het is het lijden en of je in lijden terecht komt heeft te maken met de vraag of je bewust en wakker genoeg bent die keuze niet te maken.

8   Een mooie oefening om het loslaten in de praktijk te brengen

 

1   Ontspan je. 

2   Neem een persoon of een situatie in gedachten die je dwarszit, waar je negatieve gevoelens over hebt. Kijk hier specifiek naar. Wat verlangde je wat hij / zij / de situatie je niet gegeven heeft. 

3   Spreek in je geest die verwachtingen uit naar de persoon / situatie, met de emoties die ze in je oproepen. De werkelijke persoon is hierbij dus niet aanwezig, het is een innerlijk proces van schoonmaak.

 

4   Draai dan elke verwachting om. Formuleer deze op een positieve manier zodat je bij de onderliggende wens komt. Zeg bijvoorbeeld niet: ik had liever gehad dat je me niet geslagen had, want ons onderbewuste kan het woord niet niet verstaan. Maar zeg: ik had liever gehad dat ik me veilig had kunnen voelen bij jou. Zo kom je bij je echte verlangen.

5   Laat dan de verwachting los door de volgende uitspraak:

“Ik had liever gehad dat je x of y had gedaan / dat x of y was gebeurd, maar dat deed je niet, of dat kon je niet, dus ik geef die verwachting op. Ik laat hem hier en nu los”.

6   Maak tenslotte een armgebaar terwijl je dit zegt, dat uitdrukt dat je de verwachting van je afzet, loslaat en laat gaan, weggooit. Adem dan uit en zucht er bij: “Poeh !”

Om het gemakkelijker te onthouden noemen we dit het lie – ma – du – poeh – systeem: ik had Liever gehad dat jij, Maar dat deed je niet, DUs ik laat die verwachting nu los. POEH !

Vergeving is het loslaten van alle hoop op een beter verleden

 

 

 

 

Vergeving heeft dus alles te maken met de vraag of je iets kunt loslaten en eigenlijk niets met wat er gebeurd is of wie iets gedaan heeft.

Door wat er in het verleden gebeurd is los te laten laat je zien dat je van jezelf houdt, jezelf geluk gunt en dat je er vanaf dat moment van afziet om de zware last van de vroegere pijn (die door het eraan vast te houden lijden is geworden) nog langer te dragen

 

9   The healing code

 

 

Ik kwam laatst op het spoor van een bijzonder boek, de Healing Code, de nieuwe manier van zelfgenezing, geschreven door Alex Loyd. Ik heb het boek in één adem uitgelezen en de oefeningen uitgeprobeerd. Ik ben zeer onder de indruk geraakt van de werkzaamheid ervan en zal de kern van het boek hieronder samenvatten.

Gezondheid is de norm

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen en gezondheid van deze cellen is de norm. Voor het geval dat één of meer organen niet meer naar behoren functioneert heeft het lichaam een ingebouwd herstelprogramma met een zelf genezend vermogen (we noemen dit het immuunsysteem) tot zijn beschikking. Cellen die niet goed meer functionerend worden dan afgevoerd en nieuwe cellen worden gecreëerd zodat onze gezondheid weer hersteld wordt.

Soms hapert het immuunsysteem en er ontstaat er een (fysieke of geestelijke) klacht

De reden dat het immuunsysteem soms niet goed functioneert is stress.

Cellen hebben namelijk maar 2 “standen”, ofwel de vlucht / vecht stand ofwel de groei /genezing /onderhoud stand. Stress zorgt ervoor dat de vlucht /vechtstand wordt ingeschakeld. Wanneer dit het geval is staat zo’n beetje alles stil behalve die processen die voor de onmiddellijke overleving noodzakelijk zijn. De groei /genezing /onderhoud modus krijgt dan geen of te weinig energie. De aanvoer van voedingsstoffen naar de cellen is daardoor onvoldoende en de cellen kunnen niet meer voldoende afval afvoeren. Ze sterven af en worden niet vervangen door nieuwe, gezonde cellen. We spreken dan van een klacht.

Stress is een onderdeel van ons leven geworden

Normaal gesproken is een situatie van stress tijdelijk en kan het immuunsysteem zijn taak weer snel oppakken. Het probleem vandaag de dag is dat we in feite in een constante staat van vluchten of vechten verkeren. Let er eens op wat er met je gebeurt als je telefoon afgaat, als je het geluid hoort dat er weer een berichtje op je computer staat, of even dit doen, even dat doen. Dat soort stress.

Alles wordt opgeslagen

Iedere gedachte, iedere emotie wordt als een energiebestandje, een beeld / plaatje, in ons onderbewuste bewaard. Het wordt dan een cellulaire herinnering. In datzelfde onderbewuste bevonden zich al al onze herinneringen van onze vorige levens alsmede datgene wat we door middel van DNA overgeërfd gekregen hebben van generatie op generatie. Samen is dit een enorme hoeveelheid data. Dat is de reden dat van ons bewustzijn 90% onbewust is. Hierdoor wordt voorkomen dat we overspoeld raken door herinneringen.

 

Vier genezingscentra

De Healing Code kent vier genezingscentra die met de vingers worden geactiveerd. Ieder van de vier posities stimuleert bepaalde klieren die van wezenlijk belang zijn voor een goed functionerend neuro -immuunsysteem. We hebben het dan onder andere over de hypofyse, de pijnappelklier, de hypothalamus, de amygdala enz.

De procedure

Je voert een Healing Code uit door alle vijf vingers van beide handen beurtelings te richten op een van deze genezingscentra, op een afstand van 5-8 cm van het lichaam. De handen en vingers richten dan stromen van energie op deze genezingscentra.

Stel eerst vast welke negatieve cellulaire herinnering je wilt genezen.

Dit doe je door de emoties en/of de negatieve overtuigingen die verband houden met het probleem te identificeren. Probeer je te herinneren of je diezelfde emoties of negatieve overtuigingen al eens eerder in je leven hebt gevoeld, zelfs als het onder heel andere omstandigheden was. Het gaat dus om het weer getriggerde gevoel “onder” het probleem, het pijnknopje dus met alle beelden, herinneringen die erbij horen.

 Gebed voor genezing

Wat je zou kunnen doen ter versterking van het effect is een soort gebed uitspreken met de volgende strekking: “ik bid dat alle mij bekende en onbekende negatieve beelden, ongezonde overtuigingen, destructieve cellulaire herinneringen en alle lichamelijke klachten die te maken hebben met mijn probleem zullen worden gevonden, geopend en genezen, door mij te vullen met licht, leven en liefde van God / de Bron. Ik bid ook dat de effectiviteit van deze genezing op zijn minst verhonderdvoudigd mag worden”. Dit laatste stuurt het lichaam een boodschap om van genezing de eerste prioriteit te maken.

 Ten slotte: de waarheidsverklaring

Terwijl je elke positie zo’n halve minuut volhoudt spreek je een waarheidsverklaring uit, zoals: ik ben volledig gezond, mijn lichaam herstelt zich zienderogen, ik trek meer en meer overvloed aan et cetera. Let erop dat je de waarheidsverklaring altijd positief formuleert en in de ik vorm.

Misschien kom je dan het probleem tegen dat je denkt dat je jezelf voor de gek zit te houden door een dergelijke verklaring uit te spreken. Bedenk dan dat ziekte of klachten eigenlijk een afwijking van de norm (gezondheid) zijn en als zodanig een soort van “leugen” en dat je met en waarheidsverklaring alleen maar uitspreekt wat echt waar is zoals gezondheid, overvloed, geluk et cetera. Bovendien is het zo dat we massaal over het hoofd zien dat dat wat wij ziekte noemen eigenlijk een signaal  is dat ons vanuit gezondheid wordt gestuurd, zoals het rode lampje op het dashboard ons vertelt dat het oliepeil te laag is. Als we dan de waarheidsverklaring uitspreken zeggen we in feite niets anders dan dat we het signaal begrepen hebben, daar aan gaan werken en terugkeren tot gezondheid. En zo is het ook. Dat is waarheid!

Totale tijdsduur minimaal 6 minuten

Doe de vier posities in totaal minimaal 6 minuten achter elkaar. Het meest effectief is om iedere positie een halve minuut te doen en dat drie maal achter elkaar.

 

 

 

10       De aura schoonmaken en de eenheid voelen.

 

Stel je voor dat er vanaf de vloer een wervelwind om je heen omhoog cirkelt, linksom of rechtsom dat mag je zelf bepalen. Deze wervelwind verzamelt alle beelden, gedachten, stemmingen, wensen en verwachtingen van iedereen waar je ooit mee in contact bent geweest en zet dit allemaal uit jouw ruimte.

Zie hoe die vreemde energie uit je kruin weg wervelt en ergens ver buiten jouw psychische begrenzing landt. Daar wordt ze vanzelf geneutraliseerd.

Als je aura schoon is (aanvoelt) kom je in het hier en nu en stel je je een grote gouden zon voor pal boven je hoofd voor.

Zie hoe deze zonne-energie je lichaam binnenstroomt tot aan je tenen en zich uitbreidt tot ze je hele aura vult.

Voel nu bewust deze energie die in je hele lichaam aanwezig zijn, die subtiele energie die door alles heen vloeit. Voel eens hoe ver die energie reikt. Voel je de energie in alle delen van je lichaam? Leef je in alle delen van je lichaam? Is je lichaam nu volkomen bezield?

Maak die subtiele energie nu bewust groter, als een subtiel lichaam van licht. Straal voorbij de grenzen van je fysieke lichaam. Reik uit naar de grenzen van de ruimte waarin je je bevindt. Reik verder dan het huis, de straat, de stad, het land. Voel hoe je steeds ijler wordt en steeds verder weg beweegt van de begrenzingen van tijd en ruimte.

Vlieg op deze manier boven alle beperkingen van de materie uit en ervaar jezelf in je eigen meest volmaakte vorm, zonder enige ballast, ziekte of beperking. Ervaar je eigen grootsheid in deze subtiele engelenwereld, de astrale dimensie.

Stijg nu zelfs boven dit subtiele lichaam van licht uit, totdat zelfs die volmaakte jij langzaam oplost. Nu wordt het steeds stiller en wordt je bewustzijn steeds meer omvattend. Het is alsof je persoonlijkheid geheel oplost in het grote geheel, alsof je één wordt met alles dat er is. Hoe meer ‘jij’ verdwijnt, hoe meer het Leven er kan zijn en hoe meer verlichting er wordt ervaren.