In het boek ‘Gesprekken met Jeshua’ wordt een beschrijving gegeven van de herkomst van de groep zielen die Lichtwerkers genoemd worden en tevens wat deze groep in deze tijd hier op aarde komt doen. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende fasen in de overgang van een egogebaseerd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn. Tenslotte bevat het boek een serie publieke channelings die uit- eenlopende onderwerpen behandelen zoals relaties, werk, ziekte, seksualiteit en nieuwetijdskinderen.